No. No. Perkara Jenis Perkara Nama Penggugat / Pemohon Sisa Panjar

1 396/Pdt.G/2022/PA.Sbs Cerai Talak Abdullah bin M. Yusuf 100.000,00
2 330/Pdt.G/2022/PA.Sbs Cerai Talak Suganda bin Tabrani 300.000,00
3 282/Pdt.G/2022/PA.Sbs Cerai Gugat Lenny binti Husni 155.000,00
4 272/Pdt.G/2022/PA.Sbs Cerai Talak Maman bin Hasan Johan alias Hasan 310.000,00
5 234/Pdt.G/2022/PA.Sbs Cerai Talak Tono bin Murhaji 350.000,00
6 219/Pdt.G/2022/PA.Sbs Cerai Talak Nobita bin Busni 850.000,00
7 218/Pdt.G/2022/PA.Sbs Cerai Talak Oci. S bin Siman 420.000,00
8 217/Pdt.G/2022/PA.Sbs Cerai Talak Sapta bin Saini Busri alias Saini 300.000,00
9 207/Pdt.G/2022/PA.Sbs Cerai Talak Johandi bin Malan 370.000,00
10 203/Pdt.G/2022/PA.Sbs Cerai Talak Yusup bin Hadri 350.000,00
11 197/Pdt.G/2022/PA.Sbs Cerai Gugat Juliana binti Hadni 30.000,00
12 188/Pdt.G/2022/PA.Sbs Cerai Gugat Misnah binti Busri 300.000,00
13 135/Pdt.P/2022/PA.Sbs Perwalian Mustika Binti Jawawi 280.000,00
14 145/Pdt.G/2022/PA.Sbs Cerai Gugat Desti Sri Wahyuni Binti Jafri 10.000,00
15 47/Pdt.G/2022/PA.Sbs Cerai Talak Ibrahim bin A. Samat 355.000,00
16 6/Pdt.G/2022/PA.Sbs Cerai Talak Sufriadi bin Muslimin 370.000,00
17 969/Pdt.G/2021/PA.Sbs Cerai Talak Hendra Sutanto bin Sudiono 45.000,00
18 882/Pdt.G/2021/PA.Sbs Cerai Gugat Nuraisyah binti Mariyandi 20.000,00
19 876/Pdt.P/2021/PA.Sbs Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 1.Yuliardi bin Abbas
2.Suria binti Djawawi
10.000,00
20 826/Pdt.G/2021/PA.Sbs Cerai Gugat Sari binti Muin 200.000,00
21 820/Pdt.G/2021/PA.Sbs Cerai Talak Muis bin Suhali 450.000,00
22 784/Pdt.G/2021/PA.Sbs Cerai Gugat Reni Oktavia binti Joni 150.000,00
23 791/Pdt.P/2021/PA.Sbs Dispensasi Kawin Usmanti bin Bujang 20.000,00
24 747/Pdt.G/2021/PA.Sbs Cerai Gugat Kartika binti Jamhadi 10.000,00
25 708/Pdt.G/2021/PA.Sbs Cerai Talak Bastiar bin Munjiri 300.000,00
26 600/Pdt.G/2021/PA.Sbs Cerai Gugat Rubiana binti Rusli 90.000,00
27 589/Pdt.G/2021/PA.Sbs Cerai Gugat Leli alias Leli Burhan binti Burhan 110.000,00
28 496/Pdt.P/2021/PA.Sbs Dispensasi Kawin 1.Puradi bin Subli
2.Sopiah binti Juhdi
10.000,00
29 488/Pdt.P/2021/PA.Sbs Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 1.Muhammad Ridwan Pagea bin Saidi
2.Yesi Ananda binti Rodianto
10.000,00
30 529/Pdt.G/2021/PA.Sbs Cerai Gugat Aprina Sulistyawati binti Joko Budi Rahono, SE alias Joko Budi Rahono 460.000,00
31 502/Pdt.G/2021/PA.Sbs Cerai Talak Mujasni alias Ijas bin Surji 400.000,00
32 476/Pdt.G/2021/PA.Sbs Cerai Talak Muhammadin bin H. Ibrahim 150.000,00
33 356/Pdt.G/2021/PA.Sbs Cerai Gugat Lilik binti Jamidi 60.000,00
34 290/Pdt.P/2021/PA.Sbs Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 1.Abdul Rani bin Murtada
2.Wasiah binti Hadari
10.000,00
35 299/Pdt.G/2021/PA.Sbs Cerai Gugat Rina binti Tato 10.000,00

Pembaharuan data